طراحی لوگو

امروزه برای تشکیل هر سازمان، موسسه و یا شرکتی که در شرف احداث باشد، وجود یک آرم برای نشان دادن شخصیت و هویت اجتماعی آن سازمان، یکی از لزومات است. طراحی لوگو یکی از شناسه های اصلی هر سازمانی محسوب می شود و همانند امضاء برایتان اعتبار دارد. طراحی آرم بسیارضروری و مهم است. آرمی که مختص شما طراحی می شود، برای همیشه همراهتان می ماند و معرف شما به حساب می آید. پس در طراحی آرم باید نهایت دقت را به خرج داد و طراحی آن را به یک فرد حرفه ای و کاربلد سپرد. مردم با دیدن طراحی لوگو شرکت شما، از کیفیت کالا و کارتان اطمینان حاصل می کنند و به جایی می رسد که با دیدن لوگو کارشان را به شما محول کرده و کالاهای مورد نظر خود را از شما خریداری می کنند. 

طراحی لوگو


طراحی آرم شرکتی

طراحی لوگو شرکت باید به گونه ای باشد که با دیدنش بتوان سازمان و کالای مورد نظر را تشخیص داد، پس چگونگی استفاده از طرح و عناصر به کار گرفته شده بسیار حائز اهمیت است.  
لازم است بدانید: طراحی نشان سازمانی یا طراحی لوگو حرفه ای باید به گونه ای باشد که سالیان سال در ذهن ها باقی بماند، عواملی چون: سادگی، زیبایی، انسجام، رنگ، بافت، تصاویر و چیدمان در ماندگاری آرم تاثیر بسزایی دارد. 

انواع آرم:

آرم‌ها گونه های مختلفی دارند، بعضی از این آرم ها بصورت نوشتاری هستند و نوع دیگر تصویری طراحی می شوند. نمونه ی دیگری از آرم هم وجود دارد که تلفیقی از آرم های بالاست، که بصورت تلفیقی از نوشتار و تصویر طراحی می شوند. 

طراحی آرم

لوگو نوشتاری:

اینگونه آرم ها با استفاده از فونت و نوشته طراحی می شوند و هیچ تصویر و شکلی در طراحی آن دخالت ندارند. گاهی با نام موسسه مورد نظر، آرم مربوطه را طراحی می کنند و یا گاهی با بزرگنمایی حروف اول نام موسسه. درطراحی آرم های نوشتاری می توان حروف و ارقام را برای طراحی آرم تلفیق کرد.

طراحی آرم تصویری:

این نوع از آرم همانطور که از اسمش پیداست، تصویری است. این گونه از لوگو با شکل و تصویر خود، سازمان و موسسه و کالای مربوطه را به شکلی ساده معرفی می کند. به یاد داشته باشید که، زیبایی در سادگیست!  سعی نکنید با اشکال پیچیده موسسه و سازمان مربوطه را معرفی کنید.

طراحی لوگو تلفیقی:

 طراحی لوگو تلفیقی ، هم از عنصر زبانی، یعنی نوشتار و هم از عنصر تصویری استفاده می کنند. تلفیق نوشتار به همراه تصویر آرم طراحی شده را تقویت می کند و از خامی در می آورد. اینگونه آرم ها انسجام بهتری دارند و به نوعی تکمیل کننده همدیگر به حساب می آیند.