طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ مجموعه ای گردآوری شده از محصولات یا خدمات ارئه شده توسط یک موسسه یا شرکت و یا یک تولیدی است که با کوچکترین جزئیات، اطلاعات مربوط به آن خدمات یا محصول را در اختیار فروشنده یا واسطه آن شرکت یا موسسه قرار میدهد. در اصل سفارش طراحی کاتالوگ‌ برای افرادی است که واسطه ای میان تولید کننده و فروشنده می باشند. این اشخاص خریداران کلی یا فروشندگانی هستند که محصول یا خدمات ارائه شده توسط شرکت یا موسسه را به مردم عرضه میکنند. در واقع کاتالوگها برای این افراد طراحی و تولید می شوند و حاوی اطلاعاتی تخصصی راجع به محصولات مرتبط هستند.


طراحی کاتالوگ


فرضا اگر شما تولید کننده یک محصول الکترونیکی مانند گوشی موبایل هستید، طراحی کاتالوگ شما برای نمایندگی های فروش گوشی تلفن همراه، مغازه های فروش و واسطه ها تولید و عرضه می شوند. به طور مثال کاتالوگ شما میتواند شامل همه محصولاتتان مانند گوشی موبایل، هدست؛ قابهای تولید شده توسط شرکت شما و انواع شارژر و غیره باشد. که خود آنها هم به شاخه های ریزتری تبدیل میشوند. مانند اینکه هرکدام از انواع گوشیتان چه امکاناتی دارند یا اینکه هدستهای تولیدی شما چند دسیبل صدا تولید میکنند و ویژگیها و نقات قوت آن را برای نماینده فروش توضیح میدهد.


طراحی حرفه ای کاتالوگ


طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی و چاپ کاتالوگ ها معمولا قیمت بالایی دارند و به تعداد مشخصی چاپ میشوند. پس اهمیت طراحی در این مورد بسیار بالاتر از موارد مشابه طراحی است.کاتالوگهای چاپ شده معمولا مدت طولانی در بین نمایندگان فروش و واسطه ها مورد استفاده قرار می گیرند، از این رو باید به گونه ای طراحی شوند که فرم و طراحی آن قدیمی نشده و همچنان به روز باشد. همچنین لازم است بدانید: کاتالوگها معمولا برای اینکه بین شرکت ها و موسسات در گردش هستند از لحاظ طراحی باید درجه بالایی داشته باشند تا کیفیت محصول یا خدمت ارائه شده توسط شرکت یا کمپانی در خود طراحی کاتالوگ حرفه ای  ارائه شده هم نمایان باشد. بنابراین در طراحی و چاپ کاتالوگ تمامی نکات را رعایت کنید.

 • lrg_107559_02

  lrg_107559_02

 • lrg_108085_55

  lrg_108085_55

 • lrg_113478_29

  lrg_113478_29

 • lrg_131308_23

  lrg_131308_23

 • lrg_136834_10

  lrg_136834_10

 • lrg_153773_24

  lrg_153773_24

 • lrg_154664_03

  lrg_154664_03

 • lrg_162688_22

  lrg_162688_22

 • lrg_168632_19

  lrg_168632_19

 • lrg_173021_46

  lrg_173021_46

 • lrg_197906_26

  lrg_197906_26

 • lrg_201769_04

  lrg_201769_04

 • lrg_202295_57

  lrg_202295_57

 • lrg_211766_33

  lrg_211766_33

 • lrg_215736_20

  lrg_215736_20

 • lrg_236121_01

  lrg_236121_01

 • lrg_242064_13

  lrg_242064_13

 • lrg_246983_39

  lrg_246983_39

 • lrg_261287_52

  lrg_261287_52

 • lrg_302448_56

  lrg_302448_56

 • lrg_371492_07

  lrg_371492_07

 • lrg_375545_38

  lrg_375545_38

 • lrg_383904_54

  lrg_383904_54

 • lrg_392820_50

  lrg_392820_50

 • lrg_416706_42

  lrg_416706_42

 • lrg_420677_27

  lrg_420677_27

 • lrg_443452_45

  lrg_443452_45

 • lrg_463811_43

  lrg_463811_43

 • lrg_464835_14

  lrg_464835_14

 • lrg_469754_40

  lrg_469754_40

 • lrg_490557_31

  lrg_490557_31

 • lrg_500471_30

  lrg_500471_30

 • lrg_510916_44

  lrg_510916_44

 • lrg_516859_41

  lrg_516859_41

 • lrg_547576_16

  lrg_547576_16

 • lrg_571458_48

  lrg_571458_48

 • lrg_585765_21

  lrg_585765_21

 • lrg_600206_05

  lrg_600206_05

 • lrg_604259_36

  lrg_604259_36

 • lrg_623089_17

  lrg_623089_17

 • lrg_643448_28

  lrg_643448_28

 • lrg_647311_06

  lrg_647311_06

 • lrg_659724_53

  lrg_659724_53

 • lrg_665142_12

  lrg_665142_12

 • lrg_696521_11

  lrg_696521_11

 • lrg_719852_09

  lrg_719852_09

 • lrg_762849_51

  lrg_762849_51

 • lrg_768792_47

  lrg_768792_47

 • lrg_782897_35

  lrg_782897_35

 • lrg_785869_34

  lrg_785869_34

 • lrg_800172_58

  lrg_800172_58

 • lrg_834864_15

  lrg_834864_15

 • lrg_844305_49

  lrg_844305_49

 • lrg_875134_25

  lrg_875134_25

 • lrg_888994_32

  lrg_888994_32

 • lrg_974288_37

  lrg_974288_37

 • lrg_993118_18

  lrg_993118_18

 • lrg_995671_08

  lrg_995671_08

 • lrg_107559_02

  lrg_107559_02
 • lrg_108085_55

  lrg_108085_55
 • lrg_113478_29

  lrg_113478_29
 • lrg_131308_23

  lrg_131308_23
 • lrg_136834_10

  lrg_136834_10
 • lrg_153773_24

  lrg_153773_24
 • lrg_154664_03

  lrg_154664_03
 • lrg_162688_22

  lrg_162688_22
 • lrg_168632_19

  lrg_168632_19
 • lrg_173021_46

  lrg_173021_46
 • lrg_197906_26

  lrg_197906_26
 • lrg_201769_04

  lrg_201769_04
 • lrg_202295_57

  lrg_202295_57
 • lrg_211766_33

  lrg_211766_33
 • lrg_215736_20

  lrg_215736_20
 • lrg_236121_01

  lrg_236121_01
 • lrg_242064_13

  lrg_242064_13
 • lrg_246983_39

  lrg_246983_39
 • lrg_261287_52

  lrg_261287_52
 • lrg_302448_56

  lrg_302448_56
 • lrg_371492_07

  lrg_371492_07
 • lrg_375545_38

  lrg_375545_38
 • lrg_383904_54

  lrg_383904_54
 • lrg_392820_50

  lrg_392820_50
 • lrg_416706_42

  lrg_416706_42
 • lrg_420677_27

  lrg_420677_27
 • lrg_443452_45

  lrg_443452_45
 • lrg_463811_43

  lrg_463811_43
 • lrg_464835_14

  lrg_464835_14
 • lrg_469754_40

  lrg_469754_40
 • lrg_490557_31

  lrg_490557_31
 • lrg_500471_30

  lrg_500471_30
 • lrg_510916_44

  lrg_510916_44
 • lrg_516859_41

  lrg_516859_41
 • lrg_547576_16

  lrg_547576_16
 • lrg_571458_48

  lrg_571458_48
 • lrg_585765_21

  lrg_585765_21
 • lrg_600206_05

  lrg_600206_05
 • lrg_604259_36

  lrg_604259_36
 • lrg_623089_17

  lrg_623089_17
 • lrg_643448_28

  lrg_643448_28
 • lrg_647311_06

  lrg_647311_06
 • lrg_659724_53

  lrg_659724_53
 • lrg_665142_12

  lrg_665142_12
 • lrg_696521_11

  lrg_696521_11
 • lrg_719852_09

  lrg_719852_09
 • lrg_762849_51

  lrg_762849_51
 • lrg_768792_47

  lrg_768792_47
 • lrg_782897_35

  lrg_782897_35
 • lrg_785869_34

  lrg_785869_34
 • lrg_800172_58

  lrg_800172_58
 • lrg_834864_15

  lrg_834864_15
 • lrg_844305_49

  lrg_844305_49
 • lrg_875134_25

  lrg_875134_25
 • lrg_888994_32

  lrg_888994_32
 • lrg_974288_37

  lrg_974288_37
 • lrg_993118_18

  lrg_993118_18
 • lrg_995671_08

  lrg_995671_08