فیلم و زینک چیست؟

 

  • فیلم و زینک چیست؟

 

تعریف فیلم و زينك
پس از اینکه مجله یا روزنامه اي از بخش حروف چيني خارج شد مسئوليت ادامه كاربه بخش ديگري از تشكيلات توليد محول مي شود كه به صورت يك محيط كاري مستقل و جدا حركت مي كند.
تهيه زينك چاپ مستقل برانجام مراحل متعدد عكاسي است .اولين شعبه اين كار به استديوي دوربين عكاسي Camera studio یا به طور خلاصه به شعبه عكاسي معروف است.در اين شعبه فيلم هاي نگاتيو یا پزتيو را تهيه مي كنندو براي تهيه زينك آنها را به كارمي برند.همه عكسها يت به صورت تصاوير خطي ، مانند نقاشي هاي سياه و سفيد و نمودارها و طرح هاي هنري یا به صورت رنگي ،مانند عكسي با رنگهاي فراوان و فاقد خطوط مشخص هستند.هر يك از اين دو نوع عكس نيازمند روشهاي گوناگون عكاسي اند.
عكاسي از تصوير خطي براي تهيه فيلم نگاتيو بسيار راحت است چرا كه همه چيز در تصوير وارونه شده و همه خطوط تيره تصوير به صورت خطوطي شفاف نمايان مي شوند.اين در حالي است كه زمينه سفيد تصوير به صورت تيره یا مات جلوه مي كند. اما در تصاويري كه داراي زمينه سايه روشن هستند،مثل عكس سياه و سفيد ،لازم است تا تصاوير به الگوهاي نقطه اي تجزيه شود.قسمت هاي تيره عكس با نقطه هاي درشت و قسمت هاي روش آن با نقطه هاي ريز ساخته مي شود.چشم انسان از دور قادر به تشخيص اين نقاط از يكديگر نيست و آن ها را به صورت سايه مي بينند.براي درك بهتر اين مطالب مي توان باذره بين به عكسي در روزنامه نگاه كنيم.متصدي دوربين براي تبديل عكس به الگوي نقطه اي ،تصوير اصلي را از ميان آن چه «ترام» نام دارد،عكاسي مي كند.صفحه ترام يك تكه فيلم است كه سطح آن پرازنقاط ريز و متراكم است .درنتيجه به دليل وجود ترام درهنگام عكاسي ،نگاتيو عكس به صورت الگوي نقطه اي توليد مي شود.

تصاوير رنگي
با نگاه به يك مجله، متوجه تصاوير رنگي بت تركيبي از رنگ هاي مختلف مي شويد.اين تصاوير رنگي زيبا پس از تفكيك به وسيله ترام توسط عكاس و با تعيين ميزان رنگ مورد نياز به دست مي آيند.چاپچي فقط با استفاده از چهار رنگ آبي،زرد،قرمز،مشكي موفق به خلق رنگهاي بسيار متنوع مي شود.در بخش چاپ ،به هنگام نگاه كردن به تصوير زيبايي كه با چهاررنگ چاپ شده باشد،اصطلاحاً گفته مي شودكه «ترام هايش روي هم خورده »واقيعت اين است كه رنگها «ترام ها»كنارهم چاپ مي شوند،زيرا اگر روي يكديگر چاپ شوند،عمل تركيب رنگ انجام نمي شود.براي اینکه عمل تركيب رنگ انجام شود عكاس در موقع تفكيك به ترام هر رنگ زتويه اي خاص مي دهد تا هنگام چاپ روي يكديگر قرار نگيرند.چاپي براي خلق چنين اثري به چهار زينك از يك تصوير رنگي نياز دارد.يك زينك براي چاپ آبي ،يك زينك براي چاپ زرد، يكي براي قرمز،يكي هم براي چاپ مشكي.بنابراين در يك تصوير رنگي ،چهاررنگ بالا بايد از يكديگر تجزيه شوند.اين كار را متصدي دوربين انجام مي دهد.از او يك تصوير رنگي چهار بار عكاسي مي كند و در دوربين خود هربار از يك فيلتر شيشه اي با رنگي متفاوت بهره مي گيرد.همچنين در هر نوبت عكاسي در ترام استفاده مي شود بنابراين هررنگ به صورت الگوي نقطه اي یا ترام نيز مي آيد.
امروزه ديگر مانند گذشته از فيلترهاي رنگي استفاده نمي شود بلكه تجزيه رنگ به طور خودكار در دستگاه اسكنر انجام مي گيرد اين كار با گذراندن پرتويي از نور باريك و نقطه مانند بر سطح تصوير عملي ميشود.بازتابش اين پرتو نور به دستگاه رايانه وارد مي شود.رايانه رنگ ها را تجزيه كرده ،درشتي و ريزي رنگهاي موجود در تصوير هماهنگي داشته باشد.محصول نهايي اسكنر عبارت است از چهار فيلم مجزا ،يعني همان چهار رنگ اصلي چاپ كه از هر يك براي ساختن و تهيه يك زينك استفاده مي شود.
مونتاژ صفحه:مسئوليت بعدي در اين روند برعهده مونتاژ كار است.زماني كه هر صفحه مستقل بر طرح ،عكس،نوشته،و جز اين ها به عنوان صفحه كامل و بدون غلط تاييد شده،از تمامي صفحات، فيلم نگاتيو تهيه مي كنند.سپس فيلم هاي نگاتيو به ترتيب خاصي در كنار يكديگرقرار گرفته،مونتاژ مي شوند تا در نهايت براي تهيه و زينك از آنها استفاده مي شود.ترتيب صفحات كتاب در مونتاژ اصلاً مشابه ترتيب صفحات در يك مجله نيست.دليل اين امر واضح و روشن است مي توان با نگاه كردن به ابعاد آن دو به تفاوت آنها پي برد.براي باز بيني كارهاي مونتاژ از فرم مونتاژ شده پيش از تهيه زينك بر روي كاغذ حساس اوزاليد نمونه اي گرفته مي شود.تا مسئول فني آخرين بررسي ها انجام دهد اگر غلطي وجود داشته باشد یا تغييري لازم باشد مقرون به صرفه تر آن است كه پيش از تهيه زينك و شروع چاپ غلطها تصحيح شوندزيرا بعد از تهيه زينك چنين كاري مقرون به صرفه نيست .

تهيه زينك
تصاوير و مطالب چيده شده با روش نور دادن (عكاسي)از فيلم نگاتيو (منفي)به سطح زينك آلومينيومي منتقل مي شود.سطح زينك پوشيده شده از يك ماده شيميايي بسيار نازك است كه فيلم نگاتيو بايد كاملاً برروي اين سطح و در تماس مستقيم با آن قرار گيرد. اين عمل با بكارگيري در چارچوب ويژه اي جهت تخلية كامل هواي بين فیلم و زينگ انجام مي شود كه در محيطي خلأ مانند كاملاً به هم مي چسبد . سپس اين مجموعه زير تابش نور مادون بنفش قرار گرفته از قسمت هاي شفاف فیلم نگاتيو نور عبور مي كند و پوشش شيميايي موجود بر سطح زينك را تحت تآثير قرار مي دهد . قسمت هاي تيرة فیلم نگاتيو از عبور ممانعت مي كند و در نتيجه به هنگام ظاهر توان بدون تغييرباقي مي مانند . همچنين به هنگام كپي كردن از فیلم پزتيو (مثبت) وقتي نور از قسمت هاي تاريك عبور نمي كند سطح چاپ شونده باقي مي ماند و قسمت هاي شفاف كه نور خورده با ظهور زينك از بين مي روند .
پس از آن كه زينك با روش ياد شده در بالا ديد با ماده شيمييايي شسته و ظاهر مي شورد . اين مادةشيميايي بر لايه موجود در سطح زينك تاثير مي نهد . به اين ترتيب كه قسمت هايي از زينك كه نور مادون بنفش به آن رسيده به هنگام تماس با دارو از بين مي روند و به آلومينيوم 99 درصد تبديل شده به هنگام چاپ جاذب آن مي شودو قسمتهايي كه نور مادون بنفش به آن نرسیده با شستن دارو از بین نمي روند و به هنگام چاپ به روش لیتوگرافی آماده شده است و چون ورقه ای نازک و انعطاف پذیر است آن را به دور سيلندر ماشين چاپ افست مي بندند.چاپ به روش لیتوگرافی بر مبناي اين اصل استوار است كه چربی و آب با هم مخلوط نمي شوند.قسمتهايي از زينك كه مركب را به خود مي گيرند،مكانهايي هستند كه تحت تابش نور قرار نگرفته اند .چاپ به

اين شکل شروع مي شود كه ابتدا نوردهاي آب و سپس نوردهاي مركب بر سطح زينك ،آب و مركب مي دهند و سپس قسمتهای مركب گرفته بر روي لاستيك منعكس مي گردند و از روي لاستيك بر سطح كاغذ چاپ مي شوند.
ليتوگرافي محل گرفتن فيلم و زينک را مي گويند. پس از اینکه مجله یا روزنامه اي از بخش حروف چيني خارج شد مسئوليت ادامه كاربه بخش ديگري از تشكيلات توليد محول مي شود كه به صورت يك محيط كاري مستقل و جدا حركت مي كند.


 

تاریخ ایجاد:یک شنیه 13 آبان 1390
تعداد بازدید: 2421

 

rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد