طراحی پوستر

طراحی پوستر تبلیغاتی نیز مانند دیگر ابزارهای تبلیغاتی برای کسب و کارها یک نوع از تبلیغات موثر محسوب می‌شود. در واقع پوستر یک تبلیغ فوق‌العاده مهم برای اعلام یک کسب و کار، اطلاعیه های مهم علمی، فرهنگی و سیاسی می‌باشد که در ابعاد بزرگ طراحی و چاپ می شود. یکی از ویژگی هایی که پوستر تبلیغاتی با خود به همراه دارند، اینست که غالبا در محیط‌های شلوغ و پرتردد به منظور تبلیغ شرکت موردنظر نصب می‌شود.
 از این رو طراحی پوستر تبلیغاتی بسیار مهم و کاربردی است، چرا که به مدت زمان طولانی در یک محیط نصب می شوند و بایستی از نظر جلوه ی بصری بسیار قابل توجه باشد. اگر قصد طراحی و چاپ پوستر را دارید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

طراحی پوستر

پوستر تبلیغاتی و کاربرد آن در تبلیغات

پوستر تبلیغاتی یک انتقال دهنده پیام تصویری محسوب می شود که به کمک اشکال گرافیکی و نوشته ها یک جلوه بصری خاصی را ایجاد کرده که بر اساس طرحی که دارد می تواند نظر بیننده را به خود جلب کند. 
غالبا پوسترها را در ابعاد بزرگی طراحی کرده و در فاصله‌ی نزدیکی هم نصب می کنند، تا به راحتی قابل دید باشد. پوستر برای سایر کسب و کارها کاربرد دارد و نکته ای که باید مورد بررسی قرار گیرد، نصب پوستر و طراحی پوستر است. بایستی مکانی را برای نصب انتخاب نمایید که قابل توجه مخاطبان زیادی باشد. 
همچنین لازم است بدانید در طراحی پوسترحرفه ای باید از گزاف گویی پرهیز کنید و با حداقل نوشته ها پیام خود را به بیننده انتقال دهید و به گونه ای بتوانید ایده های خلاقانه‌ای را به تصویر بکشید، در واقع شما باید گروهی از مشتریانتان را در نظر بگیرید و بدین ترتیب، سفارش طراحی پوستر را با توجه به مخاطبین خودتان انجام دهید و سایز نوشته ها را با توجه به نگاه عابران به گونه ای در نظر بگیرید که خوانا و روان باشد.

 • lrg_110937_Toot

  lrg_110937_Toot

 • lrg_248773_web03

  lrg_248773_web03

 • lrg_318581_web03

  lrg_318581_web03

 • lrg_348034_web01

  lrg_348034_web01

 • lrg_440785_web

  lrg_440785_web

 • lrg_459052_web04

  lrg_459052_web04

 • lrg_473678_web

  lrg_473678_web

 • lrg_500431_web01

  lrg_500431_web01

 • lrg_539877_web03

  lrg_539877_web03

 • lrg_569118_web

  lrg_569118_web

 • lrg_572949_web01

  lrg_572949_web01

 • lrg_574408_web02

  lrg_574408_web02

 • lrg_645349_web

  lrg_645349_web

 • lrg_763970_web

  lrg_763970_web

 • lrg_793907_web02

  lrg_793907_web02

 • lrg_866753_web

  lrg_866753_web

 • lrg_906641_web01

  lrg_906641_web01

 • lrg_918191_web

  lrg_918191_web

 • lrg_943583_web

  lrg_943583_web

 • lrg_110937_Toot

  lrg_110937_Toot
 • lrg_248773_web03

  lrg_248773_web03
 • lrg_318581_web03

  lrg_318581_web03
 • lrg_348034_web01

  lrg_348034_web01
 • lrg_440785_web

  lrg_440785_web
 • lrg_459052_web04

  lrg_459052_web04
 • lrg_473678_web

  lrg_473678_web
 • lrg_500431_web01

  lrg_500431_web01
 • lrg_539877_web03

  lrg_539877_web03
 • lrg_569118_web

  lrg_569118_web
 • lrg_572949_web01

  lrg_572949_web01
 • lrg_574408_web02

  lrg_574408_web02
 • lrg_645349_web

  lrg_645349_web
 • lrg_763970_web

  lrg_763970_web
 • lrg_793907_web02

  lrg_793907_web02
 • lrg_866753_web

  lrg_866753_web
 • lrg_906641_web01

  lrg_906641_web01
 • lrg_918191_web

  lrg_918191_web
 • lrg_943583_web

  lrg_943583_web