طراحی کارت پستال

کارت پستال یک کارت جالب و رنگی با یک طرح خاص و چشمگیر است که برای اولین بار در فرانسه مطرح شد. از دو لت تا شده تشکیل شده که غالبا یک سمت آن از طرح و طرف دیگر آن برای متن درنظر گرفته شده است. طراحی کارت پستال از قدیم و ندیم برای دعوت تولد و مناسبت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و خصوصا برای تولدهای دوستانه یکی از گزینه های دوستداشتنی و قابل توجه می باشد. برای اینکه بیشتر با کارت پستال و طراحی کارت پستال آشنا شوید، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.

طراحی کارت پستال


کارت پستال چیست و چه کاربردی دارد؟

سفارش کارت پستال یکی از ابزارهای تبلیغاتی خاص و منحصر به فرد است که برای تبلیغ و بازاریابی کسب و کار بهترین گزینه محسوب می شود. امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده است افراد زیادی به سمت بازاریابی های اینترنتی بروند، درحالیکه لازم است برای تبلیغات از ابزارهای چاپی همچون: تراکت، فلایر و کارت پستال استفاده نمایید. 


طرح پستال


در واقع کارت پستال خاص یک نوع از آثار تجسمی سیار است که دست به دست در میان مردم می چرخد و می تواند یک پیام تبلیغاتی را به روشی مدرن تبلیغ کند. شاید در ایران کمتر از طراحی کارت پستال استفاده شود، درحالیکه این کارت کوچک هنری در خیلی از کشورها توسط هنرمندان برای ترویج آثار هنری اشان مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه پایین طراحی و چاپ کارت پستال و تاثیرگذاری اش توانسته در نظر افراد زیادی باقی بماند. 

از این رو اگر به دنبال تبلیغاتی کم هزینه و مناسب هستید، طراحی کارت پستال به سبک و سیاق خودتان و با معرفی و تبلیغ شرکت شما می تواند یک گزینه ایده آل باشد. در واقع کارت پستال یک ابزار تبلیغاتی برای درک بیشتر موضوع موردنظر است و در کنار دیگر ابزارهای تبلیغاتی به عنوان یکی از موثرترین و مقرون به صرفه ترین روش ها شناخته شده است.

 • lrg_115473_50

  lrg_115473_50

 • lrg_117914_30

  lrg_117914_30

 • lrg_118333_66

  lrg_118333_66

 • lrg_127941_8

  lrg_127941_8

 • lrg_145746_34

  lrg_145746_34

 • lrg_156104_20

  lrg_156104_20

 • lrg_162578_51

  lrg_162578_51

 • lrg_195848_15

  lrg_195848_15

 • lrg_240950_69

  lrg_240950_69

 • lrg_246894_65

  lrg_246894_65

 • lrg_247342_23

  lrg_247342_23

 • lrg_253505_44

  lrg_253505_44

 • lrg_256477_42

  lrg_256477_42

 • lrg_331219_5

  lrg_331219_5

 • lrg_340685_16

  lrg_340685_16

 • lrg_350712_9

  lrg_350712_9

 • lrg_385349_52

  lrg_385349_52

 • lrg_415622_36

  lrg_415622_36

 • lrg_438285_68

  lrg_438285_68

 • lrg_452945_32

  lrg_452945_32

 • lrg_463721_61

  lrg_463721_61

 • lrg_468696_1

  lrg_468696_1

 • lrg_481664_58

  lrg_481664_58

 • lrg_521744_13

  lrg_521744_13

 • lrg_532296_41

  lrg_532296_41

 • lrg_545075_10

  lrg_545075_10

 • lrg_553990_6

  lrg_553990_6

 • lrg_563456_17

  lrg_563456_17

 • lrg_603175_31

  lrg_603175_31

 • lrg_633556_55

  lrg_633556_55

 • lrg_639835_26

  lrg_639835_26

 • lrg_645443_49

  lrg_645443_49

 • lrg_660857_40

  lrg_660857_40

 • lrg_661056_70

  lrg_661056_70

 • lrg_661749_12

  lrg_661749_12

 • lrg_666801_37

  lrg_666801_37

 • lrg_680661_56

  lrg_680661_56

 • lrg_686492_63

  lrg_686492_63

 • lrg_686940_27

  lrg_686940_27

 • lrg_698491_47

  lrg_698491_47

 • lrg_704435_59

  lrg_704435_59

 • lrg_704990_43

  lrg_704990_43

 • lrg_727765_57

  lrg_727765_57

 • lrg_736569_62

  lrg_736569_62

 • lrg_741543_2

  lrg_741543_2

 • lrg_745596_48

  lrg_745596_48

 • lrg_748456_64

  lrg_748456_64

 • lrg_748904_22

  lrg_748904_22

 • lrg_751540_60

  lrg_751540_60

 • lrg_768397_25

  lrg_768397_25

 • lrg_786227_18

  lrg_786227_18

 • lrg_788648_3

  lrg_788648_3

 • lrg_793282_11

  lrg_793282_11

 • lrg_795143_29

  lrg_795143_29

 • lrg_798644_46

  lrg_798644_46

 • lrg_822974_33

  lrg_822974_33

 • lrg_833332_19

  lrg_833332_19

 • lrg_862270_53

  lrg_862270_53

 • lrg_868550_24

  lrg_868550_24

 • lrg_877465_21

  lrg_877465_21

 • lrg_889572_38

  lrg_889572_38

 • lrg_889770_67

  lrg_889770_67

 • lrg_909375_54

  lrg_909375_54

 • lrg_909711_28

  lrg_909711_28

 • lrg_914237_4

  lrg_914237_4

 • lrg_936677_39

  lrg_936677_39

 • lrg_945592_35

  lrg_945592_35

 • lrg_952427_7

  lrg_952427_7

 • lrg_957479_45

  lrg_957479_45

 • lrg_970258_14

  lrg_970258_14

 • lrg_115473_50

  lrg_115473_50
 • lrg_117914_30

  lrg_117914_30
 • lrg_118333_66

  lrg_118333_66
 • lrg_127941_8

  lrg_127941_8
 • lrg_145746_34

  lrg_145746_34
 • lrg_156104_20

  lrg_156104_20
 • lrg_162578_51

  lrg_162578_51
 • lrg_195848_15

  lrg_195848_15
 • lrg_240950_69

  lrg_240950_69
 • lrg_246894_65

  lrg_246894_65
 • lrg_247342_23

  lrg_247342_23
 • lrg_253505_44

  lrg_253505_44
 • lrg_256477_42

  lrg_256477_42
 • lrg_331219_5

  lrg_331219_5
 • lrg_340685_16

  lrg_340685_16
 • lrg_350712_9

  lrg_350712_9
 • lrg_385349_52

  lrg_385349_52
 • lrg_415622_36

  lrg_415622_36
 • lrg_438285_68

  lrg_438285_68
 • lrg_452945_32

  lrg_452945_32
 • lrg_463721_61

  lrg_463721_61
 • lrg_468696_1

  lrg_468696_1
 • lrg_481664_58

  lrg_481664_58
 • lrg_521744_13

  lrg_521744_13
 • lrg_532296_41

  lrg_532296_41
 • lrg_545075_10

  lrg_545075_10
 • lrg_553990_6

  lrg_553990_6
 • lrg_563456_17

  lrg_563456_17
 • lrg_603175_31

  lrg_603175_31
 • lrg_633556_55

  lrg_633556_55
 • lrg_639835_26

  lrg_639835_26
 • lrg_645443_49

  lrg_645443_49
 • lrg_660857_40

  lrg_660857_40
 • lrg_661056_70

  lrg_661056_70
 • lrg_661749_12

  lrg_661749_12
 • lrg_666801_37

  lrg_666801_37
 • lrg_680661_56

  lrg_680661_56
 • lrg_686492_63

  lrg_686492_63
 • lrg_686940_27

  lrg_686940_27
 • lrg_698491_47

  lrg_698491_47
 • lrg_704435_59

  lrg_704435_59
 • lrg_704990_43

  lrg_704990_43
 • lrg_727765_57

  lrg_727765_57
 • lrg_736569_62

  lrg_736569_62
 • lrg_741543_2

  lrg_741543_2
 • lrg_745596_48

  lrg_745596_48
 • lrg_748456_64

  lrg_748456_64
 • lrg_748904_22

  lrg_748904_22
 • lrg_751540_60

  lrg_751540_60
 • lrg_768397_25

  lrg_768397_25
 • lrg_786227_18

  lrg_786227_18
 • lrg_788648_3

  lrg_788648_3
 • lrg_793282_11

  lrg_793282_11
 • lrg_795143_29

  lrg_795143_29
 • lrg_798644_46

  lrg_798644_46
 • lrg_822974_33

  lrg_822974_33
 • lrg_833332_19

  lrg_833332_19
 • lrg_862270_53

  lrg_862270_53
 • lrg_868550_24

  lrg_868550_24
 • lrg_877465_21

  lrg_877465_21
 • lrg_889572_38

  lrg_889572_38
 • lrg_889770_67

  lrg_889770_67
 • lrg_909375_54

  lrg_909375_54
 • lrg_909711_28

  lrg_909711_28
 • lrg_914237_4

  lrg_914237_4
 • lrg_936677_39

  lrg_936677_39
 • lrg_945592_35

  lrg_945592_35
 • lrg_952427_7

  lrg_952427_7
 • lrg_957479_45

  lrg_957479_45
 • lrg_970258_14

  lrg_970258_14