طراحی ست اداری

طراحی ست اداری به مجموعه اوراق اداری اطلاق میشود که شامل سربرگ، پاکت نامه، کارت ویزیت، پاکت سی دی، پوشه و دفترچه‌های یادداشت در ابعاد مختلف میشود که با طراحی حرفه ای گرافیکی منحصر به فرد شرکت یا موسسه جهت انجام امور اداری، تنظیم قرارداد ها و مکاتبه داخلی یا با دیگر شرکت ها ، ادارت یا کارخانه جات استفاده میشود. البته در برخی از شرکت ها یا سازمانها اقلام جانبی نیز به طراحی ست اداری اضافه میگردد که شامل فلش مموری، کارت های اعتباری، فاکتور، فولدر و کارتهای پرسنلی میشود. اما به علت همگانی نبودن آن زیاد به آنها پرداخته نمیشود. این موارد جداگانه معمولا به خواست مدیریت به تعداد محدود یا در مناسبت های ویژه سفارش شده و تولید میگردد.

طراحی ست اداری

کاربرد ست اداری

استفاده از ست اداری برای انجام مکاتبات بسیار حائز اهمیت است. زیرا باعث ایجاد تمایز بین شرکت یا موسسه با دیگر موسسات یا شرکت ها شده و با طرح گرافیکی منحصر به فردی که دارد اهمیت و رتبه بالای شرکت را نشان میدهد.

ست اداری به دلیل ایجاد هویت بصری برای هر مجموعه ای مهم است. ایجاد طراحی یک دست و خاص که روی تمامی اوراق اداری چاپ میشود و نشان دهنده نوع کار یا خدمات شرکت یا موسسه می باشد، هدف شرکت و پیام مجموعه و ویژگیهای شرکت بایستی در طراحی اوراق اداری این مجموعه به چشم بیاید، در واقع این کار باعث میشود که اعتماد بین طرفین بیشتر شود.

طراحی ست اداری

طراحی ست اداری چگونه باشد؟

برای طراحی ست اداری بهتر است که از المانهای موجود در لوگوی شرکت و مربوط به موضوع کار شرکت یا خدمات ارائه شده توسط آن و رنگبندی خاص و متفاوت استفاده گردد. ست اداری باید طراحی یونیک و یک پارچه ای داشته باشد و به گونه ای باشد که یاداور نوع کار شرکت و رتبه بالای آن باشد.  از این رو در طراحی ست اداری بایستی یک طراح مجرب و متخصص، اینکار را انجام دهد.


 • lrg_116904_hatefpailar

  lrg_116904_hatefpailar

 • lrg_196698_takgoon

  lrg_196698_takgoon

 • lrg_213219_azarsaruj

  lrg_213219_azarsaruj

 • lrg_277711_nikan

  lrg_277711_nikan

 • lrg_324816_rabiee-autogallery

  lrg_324816_rabiee-autogallery

 • lrg_363449_arman-tejarat

  lrg_363449_arman-tejarat

 • lrg_377865_miniatorsazeh

  lrg_377865_miniatorsazeh

 • lrg_398667_dana

  lrg_398667_dana

 • lrg_416498_zagros

  lrg_416498_zagros

 • lrg_447877_winac

  lrg_447877_winac

 • lrg_577305_bsg

  lrg_577305_bsg

 • lrg_626072_raced

  lrg_626072_raced

 • lrg_639268_ariyadecor

  lrg_639268_ariyadecor

 • lrg_661733_best

  lrg_661733_best

 • lrg_673176_saray

  lrg_673176_saray

 • lrg_732168_ican

  lrg_732168_ican

 • lrg_735140_hatef-pailar

  lrg_735140_hatef-pailar

 • lrg_794132_grandluxbuilding

  lrg_794132_grandluxbuilding

 • lrg_797104_deltagaz

  lrg_797104_deltagaz

 • lrg_811963_artiman

  lrg_811963_artiman

 • lrg_952411_sazemandegar

  lrg_952411_sazemandegar

 • lrg_116904_hatefpailar

  lrg_116904_hatefpailar
 • lrg_196698_takgoon

  lrg_196698_takgoon
 • lrg_213219_azarsaruj

  lrg_213219_azarsaruj
 • lrg_277711_nikan

  lrg_277711_nikan
 • lrg_324816_rabiee-autogallery

  lrg_324816_rabiee-autogallery
 • lrg_363449_arman-tejarat

  lrg_363449_arman-tejarat
 • lrg_377865_miniatorsazeh

  lrg_377865_miniatorsazeh
 • lrg_398667_dana

  lrg_398667_dana
 • lrg_416498_zagros

  lrg_416498_zagros
 • lrg_447877_winac

  lrg_447877_winac
 • lrg_577305_bsg

  lrg_577305_bsg
 • lrg_626072_raced

  lrg_626072_raced
 • lrg_639268_ariyadecor

  lrg_639268_ariyadecor
 • lrg_661733_best

  lrg_661733_best
 • lrg_673176_saray

  lrg_673176_saray
 • lrg_732168_ican

  lrg_732168_ican
 • lrg_735140_hatef-pailar

  lrg_735140_hatef-pailar
 • lrg_794132_grandluxbuilding

  lrg_794132_grandluxbuilding
 • lrg_797104_deltagaz

  lrg_797104_deltagaz
 • lrg_811963_artiman

  lrg_811963_artiman
 • lrg_952411_sazemandegar

  lrg_952411_sazemandegar