لیست قیمت طراحی و تبلیغات سال 96

 

(قيمت (ريال توضيحات عنوان
12/000/000 به صورت نوشتاری،تصويری و تلفيقي طراحي آرم و لوگو
8/000/000 _ طراحی کاراکتر
1/500/000 _ A4,A5 طراحی سربرگ
800/000 _ طراحی پاکت نامه
900/000 _ A5 طراحی پاکت
1/200/000 _ A4 طراحی پاکت
1/500/000 _ A3 طراحی پاکت
1/500/000 _ B4 طراحی پاکت
1/000/000 _ طراحی پاکت پستال
600/000 دورو _يک فرم طراحي کارت ويزيت
500/000 يکرو _ يک فرم طراحي کارت ويزيت
5/000/000 سربرگ A4 و A5،پاکت نامه ،پاکت A4،يادداشت و يک فرم کارت ويزيت طراحي ست کامل اداري
800/000 _ طراحي فاکتور
7/000/000 قطع 30*45 _ 35*50 _ 50*70 _ 60*90 – 100*70 سانتی متر طراحی پوستر
1/600/000 جلد ،پشت جلد و عطف طراحی بروشور
450/000 صفحات داخلی هر صفحه طراحی بروشور
850/000 هر لت طراحی بروشور لت دار
2/500/00 قطع 200*90 طراحی استند نمايشگاهي
4/000/000 _ طراحی پاپ آپ
2/000/000 _ طراحی کانتر نمايشگاهی
800/000 _ طراحی کارت پستال
4/000/000 2لت با جيب طراحی فولدر
4/000/000 _ طراحی بسته بندی
900/000 _ طراحی ليبل
5/000/000 _ طراحی اسکين سايت