021-86035409

لیست قیمت طراحی ، تعرفه قیمت طراحیمجموعه چاپکده در راستای اطلاع رسانی به مشتریان عزیز و تسریع روند پروژه های طراحی و چاپ ، لیست تعرفه های طراحی گرافیک خود را، به شرح زیر اعلام می دارد.

لازم به ذکر است، کلیه مبالغ مندرج در لیست مذکور، از تاریخ 01/09/1392 لغایت 31/01/1393 معتبر می باشند.

 

 

 

قيمت (ريال)

توضيحات

عنوان

12/000/000

به صورت نوشتاری،تصويری و تلفيقي

طراحي آرم و لوگو

8/000/000

_

طراحی کاراکتر

1/500/000

_

طراحی سربرگ A4,A5

800/000

_

طراحی پاکت نامه

900/000

_

طراحی پاکت A5

1/200/000

_

طراحی پاکت A4

1/500/000

_

طراحی پاکت A3

1/500/000

_

طراحی پاکت B4

1/000/000

_

طراحی پاکت پستال

600/000

دورو _يک فرم

طراحي کارت ويزيت

500/000

يکرو _ يک فرم

طراحي کارت ويزيت

5/000/000

سربرگ A4 و A5،پاکت نامه ،پاکت A4،يادداشت و يک فرم کارت ويزيت

طراحي ست کامل اداري

800/000

_

طراحي فاکتور

7/000/000

قطع 30*45 _ 35*50 _ 50*70 _ 60*90 – 100*70 سانتی متر

طراحی پوستر

1/600/000

جلد ،پشت جلد و عطف

طراحی بروشور

450/000

صفحات داخلی هر صفحه

طراحی بروشور

850/000

هر لت

طراحی بروشور لت دار

2/500/00

قطع 200*90

طراحی استند نمايشگاهي

4/000/000

_

طراحی پاپ آپ

2/000/000

_

طراحی کانتر نمايشگاهی

800/000

_

طراحی کارت پستال

4/000/000

2لت با جيب

طراحی فولدر

4/000/000

_

طراحی بسته بندی

900/000

_

طراحی ليبل

5/000/000

_

طراحی اسکين سايت